Skip to main content Skip to search

Sistem integracija u obasti ICT-a

Sistem integracija u obasti ICT-a

Nudimo Vam celovit portfolio usluga IT integracije – od konsultacija i savetovanja, preko identifikacije i karakterizacije poslovnih potreba, sve do dizajna i implementacije rešenja. Fokus našeg rada je uvek na Vašim potrebama, a cilj je uspeh kroz pozitivan ishod.

  • Tower, Rack & Blade Serveri
  • Storage
  • Fiber Channel & i SCSI Infrastruktura
  • Microsoft, Linux, VMWare okruženje
  • Virtuelizacija & Cloud Comuting
  • Primary & Disaster Recovery Sites
  • Komunikaciona oprema
  • Radne Stanice (Thin Client, Desktop & Notebook)
  • Periferna oprema (UPS, Stampaci, Skeneri & Multifunkcijski uređaji)

Dobro izvedeni projekti integracije kao rezultat imaju brojne koristi, koje se ogledaju u poboljšanju poslovanja. Poslovni procesi se optimizuju kroz poboljšanje i olakšanje protoka informacija između heterogenih sistema.

Olakšava se pristup resursima koje pruža čitava organizacija. Pozitivan efekat se, zatim, uočava kroz povećanje kvaliteta praćenja poslovanja kroz temeljnije analize i preciznije izveštavanje.

Uopšte gledano, uspešna ICT integracija uvek dovodi do vidnog dobitka u spremnosti za odgovore na nove poslovne izazove, kroz unapređenje agilnosti.