Skip to main content Skip to search

SLA usluge i Help Desk

SLA – Service Level Agreement predstavlja ugovor između korisnika i kompanije koja pruža određene usluge, kojim se preciziraju uslovi kvaliteta, dostupnosti i blagovremenosti. Koristi se kako bi se jasno definisala očekivanja i odgovornosti.

Mi SLA koristimo kako bismo definisali uslove tehničke podrške koje pružamo. Time se postiže da naše obećanje – da će sistemi, koje isporučujemo i održavamo, ispravno i pouzdano funkcionisati, postane zakonska obaveza.

Samo uz adekvatan SLA, možete na miru i bez brige da se bavite svojom delatnošću. Na raspolaganju će Vam biti naša služba tehničke podrške svakoga dana, u svako doba, na teritoriji čitave zemlje.

  • Organizovali smo Call Centar i dežurnu službu 24/7/365
  • Pokrivamo teritoriju cele Republike Srbije sa rokom otklanjanja kvara od 4 sata, bilo gde i bilo kad